Tuesday, February 19, 2013

SKMC Berwajah Baru

Tahun 2013 mengubah prasarana SK Marian Convent menjadi semakin cantik dan ceria. Diharap perubahan ini dapat menyuntik semangat baru kepada seluruh warga Marian untuk berkhidmat dengan lebih komited dan dedikasi, serta belajar dengan lebih fokus, rajin dan berdisiplin, selari dengan kesungguhan pihak sekolah merubah wajah SKMC kepada suasana yang lebih selesa dan kondusif.
 Yang kurik itu kundi,
Yang merah itu saga,
Yang baik itu budi,
Yang indah itu bahasa.

Walau cantik di pandangan...
Budi jua jadi sanjungan.

No comments: