PENTADBIRAN

Barisan Pentadbir 2018

Guru Besar
PUAN HJH ROGAYAH BT PILUS, PPT
Penolong Kanan Pentadbiran

PUAN HAMSIAH BINTI HASSAN

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
CIK HJH PUTRI NORIZA SALWAH BT MEGAT JAAFAR

Penolong Kanan Kokurikulum
PUAN MAZNAH BINTI SAIDI


Penolong Kanan Petang
PUAN NORIZAN BT IDRIS
No comments: